Chai

‘WHITE CEYLON’ OVAL TRAY

$40.00

Chai

‘WHITE CEYLON’ TEACUP

$28.00

Chai

‘WHITE CEYLON’ TEAPOT

$45.00